• va
  • es
//Continuem treballant en el marc del conveni subscrit amb la Diputació de València per a la prevenció i extinció dels incendis forestals

Continuem treballant en el marc del conveni subscrit amb la Diputació de València per a la prevenció i extinció dels incendis forestals

València, 5 de juliol de 2018.-

El Consorci Provincial de Bombers continua treballant en el marc del conveni subscrit amb la Diputació de València, a través del qual continua assumint la Direcció Operativa, en incendis forestals, de les Brigades de DIVALTERRA i col·laborant junt amb el servei de medi ambient de la diputació en la priorització i execució dels treballs silvícoles i de prevenció d’incendis en les muntanyes valencianes.

El Consorci Provincial de Bombers de València s’ha reunit en el dia de hui amb el departament de medi ambient de la Diputació i el responsable operatiu de les brigades de DIVALTERRA, en sessió ordinària del comité de seguiment establit per a assegurar el compliment del conveni subscrit amb la Diputació. Durant la sessió de hui, s’han tractat els temes relacions amb el grau d’execució del conveni amb total normalitat, tal com es ve fent des del primer semestre del 2017.

En l’última Assemblea General del Consorci, es va aprovar la pròrroga del Conveni de Col·laboració entre la Diputació Provincial i el Consorci de Bombers en virtut del qual este últim assumix la direcció operativa, en incendis forestals, de les brigades de DIVALTERRA. Davant de tota la polèmica generada en els últims dies en relació al possible futur de l’entitat DIVALTERRA, la Direcció del Consorci vol manifestar que, amb independència de les disposicions que s’adopten pels estaments competents, totes i cada una de les tasques encomanades al Consorci seguiran desenrotllant-se amb total normalitat i seguint els criteris tècnics i d’organització que li han sigut encomanats, per a garantir el desenrotllament ordinari dels treballs programats i la coordinació d’estos recursos en les seues tasques de suport davant de possibles incendis forestals

2018-07-05T20:49:41+00:00 05/07/2018|