• va
 • es
//Visites escolars als parcs de bombers

Visites escolars als parcs de bombers

S’ha habilitat un formulari per a les sol·licituds dels centres escolars que pretenguen realitzar una visita a alguns dels nostres parcs de bombers. Poden accedir al mateix punxant en l’enllaç següent:

SOL·LICITUD VISITES ESCOLARS

A l’hora d’emplenar el formulari han de tenir en compte el següent:

 • Només s’autoritzaran visites els dimecres compresos entre l’1 d’Octubre i el 31 de maig del curs acadèmic, dins del calendari escolar.

 • Només s’autoritzaran visites per a alumnes de 2º i 3º d’educació infantil i 1º i 2º de primària

 • Les visites hauran de sol·licitar-se amb una antelació mínima de quinze dies sobre la data prevista.

 • Les visites sol·licitades amb molta anticipació no seran confirmades fins a un mes abans de la visita.

 • Tindran una durada d’1 hora i es realitzaran entre les 11 i les 13 h.

 • S’hauran de sol·licitar per a grups homogenis, és a dir, no es poden barrejar alumnes d’infantil amb primària.

 • El nombre màxim d’alumnes per visita serà de 60.

 • En l’apartat d’observacions s’indicarà:

  • Major nombre d’alumnes sobre el límit autoritzat de 60. Màxim 10.

  • Dates alternatives a la sol·licitada.

  • Altres telèfons de contacte.

  • Qualsevol informació d’interès.

 • L’emplenament dels apartats marcats amb asterisc (*) serà obligatòria.

Amb una antelació suficient el Cap del Parc de Bombers a visitar es posarà en contacte amb el responsable per a la confirmació definitiva.

El dia de la visita el responsable del centre escolar lliurarà al Cap de Parc la informació necessària sobre les autoritzacions per a la realització i difusió de fotografies als menors que acudisquen a la visita.

Qualsevol dubte pot ser formulada a través del nostre formulari de contacte

2018-04-16T12:53:47+00:00 18/09/2017|