• va
  • es
//Canvi de Mútua d’Accidents de Treball i M.P.

Canvi de Mútua d’Accidents de Treball i M.P.

La gestió de la nova MÚTUA FREMAP s’iniciarà el pròxim dia 1 de febrer de 2019.

Com resultat del procediment de selecció d’una Mútua col·laboradora amb la Seguretat Social iniciat en 2017, s’ha formalitzat conveni d’associació per a la cobertura de les contingències d’accidents de treball, malalties professionals i contingències derivades de riscos professionals així com per a la col·laboració en la gestió econòmica i seguiment i control de la incapacitat temporal per contingències comuns, amb la MÚTUA FREMAP.

A partir del dia 1 de febrer els Accidents de Treball que es produïsquen hauran de ser assistits preferentment en Centres Propis de FREMAP de la província de València i a falta d’això en Centres Concertats o Hospitals Públics, segons els llistats a disposició en tots els parcs del Consorci.
Les Urgències per Accident de Treball s’atendran en l’Hospital Intermutual de Llevant o en qualsevol Hospital Públic.

Des de el Servici de Recursos Humans s’atendran els dubtes i incidències que sorgisquen, mitjançant les Unitats de Nòmines i Prevenció de Riscos Laborals.

S’ha donat instruccions per a la instal·lació en les tablets del Consorci de l’app FREMAP AMB TU, que entre altres informacions d’interés permet conéixer el centre assistencial de MÚTUA FREMAP més pròxim.

Processos en curs

Els processos d’accident de treball que estiguen sent gestionats per MÚTUA UMIVALE, continuaran sent assistits fins a la seua alta.

Els processos d’incapacitat temporal per contingència comuna en què estiga intervenint MÚTUA UMIVALE es transferiran el pròxim dia 1 de febrer a MÚTUA FREMAP. Serà la MÚTUA
FREMAP la que es posarà en contacte amb els interessats per a reprendre el control i la gestió econòmica dels processos en marxa i iniciar la gestió dels nous processos d’IT per contingència comuna, existint obligació per part dels empleats i empleades del Consorci d’acudir a les cites de seguiment.

Pot ser convenient que, individualment, cada empleat sol·licite a MÚTUA UMIVALE còpia de l’historial mèdic del procés d’IT per contingència comuna en curs perquè puga facilitar-se la ditainformació a MÚTUA FREMAP.

Enllaços d’interès sobre centres propis i concertats:

https://www.bombersdv.es/wp-content/uploads/2019/01/FREMAP_CENTROS_PROPIOS_PROVINCIA_VALENCIA.pdf

https://www.bombersdv.es/wp-content/uploads/2019/01/FREMAP_CENTRES_PROPIS_PROVINCIA_VALENCIA.pdf

https://www.bombersdv.es/wp-content/uploads/2019/01/FREMAP_CENTROS_CONCERTADOS_PROVINCIA_VALENCIA.pdf

https://www.bombersdv.es/wp-content/uploads/2019/01/FREMAP_CENTRES_CONCERTATS_PROVINCIA_VALENCIA.pdf

2019-01-30T08:11:19+00:0030/01/2019|