• va
  • es
//Sol·licitud d’Espectacles Pirotècnics
Sol·licitud d’Espectacles Pirotècnics2017-01-25T10:37:11+00:00

Dades de la sol·licitut

Ajuntament sol·licitant: (requerit)

L'Ajuntament està Consorciat: (requerit)

Entitat Poblacional (requerit)

Email contacte del Ajuntament Sol·licitant (requerit)

Telèfon Responsable Policia Local (requerit)

Telèfon Mòbil Responsable Policia Local(requerido)

Entitat Organitzadora:

AjuntamentAltra

En cas de sel·leccionar Altra cal omplir la resta de dades de l'entitat organitzadora

Nom Entitat Organitzadora

Responsable Entitat Organitzadora

Email Responsable Entitat Organitzadora

Telèfon responsable entitat organitzadora durant l'acte

Tipus d'acte/prevenció: (requerit)

Espectacles i manifestacions festives amb artificis pirotécnics efectuats per profesionals experts

Manifestacions festives organitzades, realitzadas per Consumidors Reconeguts com Experts (CRE)

Direcció zona de llaçament/zona de foc: (requerit)

Distància zona forestal, es troba a més de 500 metres (requerit)

Direcció d'ubicació recursos emergencia (requerit)

Data de la Prevenció (requerit)

Hora inici (requerit)(format hh:mm)
hores

Duració prevista de l'espectacle (requerit)
(minuts)

Kilograms de matèria reglamentada (requerit)
(Kg)

Exposa:

Que havent omplit tots els camps anteriorment sol·licitats a este efecte per eixe Consorci

Enumerar característiques del risc extraodinari

Pes de materia reglada

INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES (RGPD UE 2016/679 de 27 d'abril de 2016)

Responsable Consorci Per al SPEIS de València
Finalitat Gestionar i documentar les actuacions del cos de bombers.
Legitimació Missió realitzada en interès públic/exercici de poders públics conferits al Consorci
Destinataris Les dades facilitades no se cediran ni es transferiran sense el seu consentiment o una previsió legal.
Drets Accedir, rectificar i suprimir les dades així com uns altres segons es detalla en la informació addicional.
Més informació https://www.bombersdv.es/informacio-tractament-dades-prevencio/