• va
  • es
//Sol·licitud d’Espectacles Pirotècnics
Sol·licitud d’Espectacles Pirotècnics2017-01-25T10:37:11+00:00

Dades de la sol·licitut

Ajuntament sol·licitant: (requerit)

L'Ajuntament està Consorciat: (requerit)

Entitat Poblacional (requerit)

Email contacte del Ajuntament Sol·licitant (requerit)

Telèfon Responsable Policia Local (requerit)

Telèfon Mòbil Responsable Policia Local(requerido)

Entitat Organitzadora:

AjuntamentAltra

En cas de sel·leccionar Altra cal omplir la resta de dades de l'entitat organitzadora

Nom Entitat Organitzadora

Responsable Entitat Organitzadora

Email Responsable Entitat Organitzadora

Telèfon responsable entitat organitzadora durant l'acte

Tipus d'acte/prevenció: (requerit)

Espectacles i manifestacions festives amb artificis pirotécnics efectuats per profesionals experts

Manifestacions festives organitzades, realitzadas per Consumidors Reconeguts com Experts (CRE)

Direcció zona de llaçament/zona de foc: (requerit)

Distància zona forestal, es troba a més de 500 metres (requerit)

Direcció d'ubicació recursos emergencia (requerit)

Data de la Prevenció (requerit)

Hora inici (requerit)
hores

Duració prevista de l'espectacle (requerit)
(minuts)

Kilograms de matèria reglamentada (requerit)
(Kg)

Opcions a complimentar

Exposa:

Que havent omplit tots els camps anteriorment sol·licitats a este efecte per eixe Consorci

Enumerar característiques del risc extraodinari

Pes de materia reglada

De conformitat amb el que establix l'art. 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem de que les dades personals facilitats s'incorporaran en el fitxer CONTACTES, de titularitat del Consorci per al Servici de Prevenció i Extinció d'Incendis i Salvament de la Província de València (Consorci Provincial de Bombers de València) . La finalitat del seu tractament és gestionar les diferents relacions externes del Consorci i registrar els contactes amb persones alienes al mateix.
Pot exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició per mitjà de comunicació escrita dirigida al Servici de Recursos Humans del Consorci, ubicat en Camí de Moncada no24; 46009 València, Espanya, indicant en la seua sol·licitud la referència "LOPD"