• va
 • es
//Disponible la informació detallada sobre les incidències incloses en la nòmina mensual

Disponible la informació detallada sobre les incidències incloses en la nòmina mensual

La unitat de nòmines ha informat sobre el pagament de la corresponent al mes d’abril i la possibilitat de la seua consulta en el portal de l’empleat en la ruta habitual: gestió de recursos humans; nòmines.

Com a novetat s’ha inclòs una informació addicional, independent del rebut salarial, amb el detall de les incidències pagades en aqueix mes dels següents tipus:

 • ATF/ ATL Atribución temporal de funciones / Atribució temporal de funcions
 • CGA Productividad Cambio Guardia / Productivitat Canvi Guàrdia
 • CGV Productividad Cambio Guardia Voluntario / Productivitat Canvi GuàrdiaVoluntari.
 • DIF/ DIL Dietas por desplazamientos entre parques / Dietes per desplaçaments entre
  parcs
 • FAF/ FAL Horas por Fallas / Hores per Falles
 • GEX Gratificaciones Extraordinarias / Gratificacions Extraordinàries
 • HEX Horas Extra / Hores Extra
 • KMF/KML Kilometraje por desplazamientos entre parques / Quilometratge per desplaçaments entre parcs
 • LOC/ LOL Horas de localización / Hores de localització
 • REF/REL Refuerzos Acuerdo Calendario 2019 / Reforços Acord Calendari 2019

Només estarà activa en aquells empleats que hagen rebut algun pagament per aquest tipus de conceptes.

Amb això es pretén facilitar la consulta de l’origen de les incidències incloses en cada mes.

Preus unitaris: Poden consultar-se en aquest enllaç PDF

 

2019-04-26T13:05:32+00:0026/04/2019|