• va
/Estructura i Memòries
Estructura i Memòries 2018-03-26T11:06:45+00:00
Bombers Consorci Provincial de valencia

Entitats que composen el Consorci

L’Organització del Consorci

El Consorci per al Servei de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvament (SPEIS), és un servei Públic d’àmbit Provincial que té com a missió la protecció de les persones i béns compresos en el seu territori, enfront de qualsevol accident com a conseqüència d’un risc que puga produir-se.

Llegir Més

Organigrama 

Una organització eficient

Els Bombers de la Diputació s’organitzen sota l’estructura del Consorci Provincial de Bombers de València. La nostra estructura organitzativa permet el desenvolupament de l’activitat en tota la Província a més de vuit-cents professionals amb una gran dispersió territorial i un sistema de torns imprescindible per a cobrir les necessitats.

Llegir més
Bombers Consorci Provincial de valencia
Bombers Consorci Provincial de valencia

Memòries de Gestió i Estadístiques

Memòries d’activitat

El Consorci de Bombers realitza un gran nombre d’intervencions, i mobilitza recursos i persones al llarg de la Província. Per a conèixer bé l’activitat, pots descarregar les memòries disponibles d’alguns anys.

Llegir Més