• va
  • es
//Informació pública del projecte de decret de bases de selecció, promoció i mobilitat de personal del cos de bombers

Informació pública del projecte de decret de bases de selecció, promoció i mobilitat de personal del cos de bombers

L’Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències informa sobre la tramitació de l’esborrany del projecte de decret pel qual s’estableixen les bases i els criteris generals per a la selecció, promoció i mobilitat del personal de les escales i categories dels serveis de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament de les administracions públiques de la Comunitat Valenciana.

L’esborrany del projecte de decret podrà ser consultat en la web de la Presidència de la Generalitat en l’apartat Normativa en tramitació, http://www.presidencia.gva.es/normativa-en-tramitacion i en el Portal de transparència de la Generalitat http://www.gvaoberta.gva.es. Les al·legacions, suggeriments o observacions es podran remetre, per a la seua consideració, al Servei de Planificació de la Subdirecció General d’Emergències, al Registre General de Presidència de la Generalitat, situat al carrer En Bou, 9-11, 46001 València, o a través del correu electrònic proteccioncivil112@112cv.gva.es.

Enllaç a l’anunci en el DOGV del 22/11/2018. Termini d’al·legacions quinze dies comptats a partir del següent a aqueixa data.

Text de l’esborrany descarregat el 27/11/2018 en http://www.presidencia.gva.es/ca/proyectos-de-reglamento.: ESBORRANY

2018-12-28T11:07:28+00:0027/11/2018|