• va
  • es
//Les retribucions dels empleats del Consorci s’incrementaran un 2,25% des de l’1 de gener.

Les retribucions dels empleats del Consorci s’incrementaran un 2,25% des de l’1 de gener.

S’aplicarà ja en la nòmina del mes de gener.

L’article 3.Dos del Reial decret llei 24/2018, de 21 de desembre, pel qual s’aproven mesures urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic, estableix que en el 2019 les retribucions del personal al servei del sector públic s’incrementaran un 2,25 per cent respecte a les vigents a 31 de desembre de 2018.

En aplicació del que es disposa en aquesta norma s’ha dictat el corresponent decret de la Presidència del Consorci per a fer efectiu l’increment en la nòmina del mes de gener.

Aquest percentatge podria augmentar quan es conega l’increment del Producte Interior Brut (PIB) en 2018.

En cas de ser igual o superior al 2,5 per cent, es pujaria un 0,25% addicional, amb efectes d’1 de juliol de 2019.

En el cas que el creixement del PIB fóra inferior al 2,5 per cent assenyalat, l’increment salarial addicional (comptant sempre amb la pujada fixa del 2,25) s’ajustarà proporcionalment en funció del creixement real del PIB.

Per tant, els increments globals resultants seran:

PIB igual a 2,1: 2,30%.

PIB igual a 2,2: 2,35%.

PIB igual a 2,3: 2,40%.

PIB igual a 2,4: 2,45%.

Perquè aquest increment addicional es faça efectiu es requereix el previ Acord del Consell de Ministres aprovant-lo, si escau, segons els criteris indicats.

2019-01-18T07:54:02+00:0018/01/2019|