• va
  • es
//Oferta d’Ocupació Pública 2019

Oferta d’Ocupació Pública 2019

La Mesa Negociadora del Consorci ha sigut informada de l’oferta pública d’ocupació per a 2019. Davant la falta de pressupostos generals de l’Estat per a 2019 s’ha considerat la pròrroga dels anteriors, utilitzant una taxa de reposició del 105%. Suposa 36 llocs de treball amb el següent desglossament:

GRUP 
SUBGRUP
Escala /Subescala
Núm. de places (funcionaris)
C
C1
Escala: Administració Especial, Subescala Serveis Especials, Classe: Extinció d'Incendis
Escala: Bàsica SPEIS
Categoria: Bomber
26
A
A2
Escala: Administració Especial, Subescala: Serveis Especials, Classe: Extinció d'Incendis
Escala: Inspecció
Categoria: Oficial
5
C
C1
Escala: Administració Especial, Subescala: Serveis Especials, Classe: Extinció d'Incendis
Escala: Básica
Categoria: Operador de comunicacions
1
C
C1
Escala: Administració General: 
Subescala: Administrativa
Denominació: Administratiu
3
A
A2
Escala: Administració Especial
Subescala: Tècnica
Denominació: Enginyer d’Infraestructures
1

 

Tenint en compte la totalitat de les places a cobrir ja siguen per torn lliure o per promoció interna l’Oferta d’Ocupació Global queda en els següents termes:

 

OFERTA TOTAL D’OCUPACIÓ PÚBLICA DEL CONSORCI PER AL SERVEI DE PREVENCIÓ I EXTINCIÓ D’INCENDIS I SALVAMENT DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA
(funcionaris de nou ingrés més promoció interna)
Total de places oferides resultant de la taxa de reposició aplicable (105%): 35 
Total de places a cobrir per promoció interna (no computables en la taxa de reposició): 11
Plaça
Promoció interna
Reservat a mobilitat
Torn lliure
Còmput taxa
Total
Oficial
-
1
4
5
5
Sergent
4
1
NO
5
Caporal
4
2
NO
6
Bomber
-
8
18
26
26
Operador comunicacions
-
-
1
1
1
Administratiu
-
-
3
3
3
Enginyer Tècnic
-
-
-
1
1

 

2019-03-06T11:56:41+00:0006/03/2019|