És un organisme públic la missió del qual és la prevenció i extinció d'incendis, així com les tasques de salvament en la província de València.

Please enter your username or email address. You will receive an email message with instructions on how to reset your password.

← Back to Consorci Provincial de Bombers de València