• va
  • es
//L’Assemblea General aprova el Reglament de la Carrera Professional

L’Assemblea General aprova el Reglament de la Carrera Professional

L’Assemblea General del Consorci ha aprovat en la seua reunió del dia 20 de desembre de 2019 el Reglament del Sistema de Carrera Professional Horitzontal i Avaluació de l’Acompliment del personal del Consorci per al servei de prevenció, extinció d’incendis i salvament de la província de València. Consultar ACÍ text aprovat.

Es tracta d’una aprovació inicial i ara se sotmetrà el citat Reglament a informació pública, per termini de 30 dies, mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província a fi que qualsevol persona física o jurídica puga examinar el procediment i formular al·legacions. Si no es formulara cap s’entendrà aprovat definitivament.

2019-12-20T15:03:41+00:0020/12/2019|