• va
  • es
//Mesures addicionals davant el COVID-19 (Coronavirus).

Mesures addicionals davant el COVID-19 (Coronavirus).

Com a complement a la IDT,20,007 sobre mesures organitzatives extraordinàries davant el COVID-19 (Coronavirus), es desenvolupen les següents mesures addicionals, les quals mantindran la seua vigència mentres és mantinguen les restriccions establertes per l’administració:

Mesures per al Cos de Bombers   Substituïdes a partir 17 de març per aquestes altres:  NOVES MESURES (17/03/2020)

Mesures addicionals per a la resta de personal.

Les mesures anteriors és fonamenten a circumscriure la possible afecció per coronavirus al menor número possible de contagiats, establint grups independents aïllables per riscos compartits comuns (espai físic, tasques comunes, etc.), que en el cas de contagi pogueren ser posats en seguiment.

Totes les mesures ací descrites, així com les que es puguen emetre en un futur, tenen com a únic objectiu transmetre el màxim coneixement al col·lectiu sobre, l’actualitat i les mesures a adoptar, amb la finalitat d’evitar un avanç descontrolat de la pandèmia en el nostre col·lectiu. Entendre que la forma més adequada d’aconseguir-ho és assegurar les màximes mesures d’aïllament i aplicar les mesures d’higiene descrites, és apostar per superar aquesta situació i mantenir un servei essencial per a la població.

En la mesura en què, en la casuística apareguen nous escenaris o s’emeten noves recomanacions per les institucions responsables, s’aniran implementant per aquesta mateixa via.

Per tot això, en el cas que la present situació patisca un agreujament, resulta de vital importància que tots tinguem clars els objectius a aconseguir, es a dir, limitar la velocitat de contagi amb les mesures “d’aïllament” i les d’higiene establertes, i aplicar en aquells casos en els quals, s’hagen pogut obviar les mesures necessàries per a aconseguir-ho, la diligència necessària per a mantenir els objectius, a pesar que la possible situació no haja sigut encara reglamentada.

Sense la col·laboració de tot el col·lectiu per a minimitzar la velocitat de l’expansió de l’epidèmia en el nostre servei, no arribarem a aconseguir el nostre objectiu de “prestar el nostre servei a la ciutadania”.

Gràcies a tots per la col·laboració.

2020-03-17T17:24:53+00:0015/03/2020|