• va
  • es
//Bombers Voluntaris
Bombers Voluntaris2019-04-08T15:11:56+00:00
Els requisits per a ser Bomber Voluntari del Consorci Provincial de Bombers de la Província de València, són els següents:
  • Ser major d’edat.
  • Residir en una àrea o zona de resposta, inferior a 10 minuts “també anomenada isocrona de resposta” del Parc de Bombers Voluntaris a la qual es pretén estar assignat com a Bomber Voluntari.

  • Estar en possessió del Curs de formació per a noves incorporacions de Bombers Voluntaris, impartit per IVASPE, i que es realitza per a cadascun dels Parcs de Voluntaris existents a la Província a l’inici de la seua implantació operativa, o bé a demanda del Consorci per detecció de Baixes Operatives.

Requisits per a ser Bombers Voluntari

Descàrrega la informació general i els requisits PDF

Descarrega requisits

Formulari Sol·licitud d’alta en el grup de Bombers Voluntaris del Consorci.

Descàrrega la instància per a sol·licitar l’alta com a Bomber Voluntari.

Descarregar Sol·licitud