• va
  • es
//Atenció i informació al Ciutadà
Atenció i informació al Ciutadà 2017-09-18T14:50:50+00:00
Expedient de modificació pressupostària 1/2017/7 per suplements de crèdit. Data final de l’exposició: 3 de agost de 2017

L’Assemblea General del Consorci Provincial de Bombers de València, en sessió celebrada el dia 5 de juliol de 2017, va aprovar inicialment l’expedient de Modificació Pressupostària, número 1/2017/7 per Suplements de crèdit. S’incrementa en 1.660.000 l’aplicacion 000 136.00 634.00.00 “Vehicles” amb càrrec al romanent líquid de tresoreria. Si en el termini expressat no es presenten reclamacions, es considerarà aprovat amb caràcter definitiu.

Enllaç al Boletin Ofcial de la província de València

Modificació puntual del Reglament Orgànic d’Organització i Funcionament del Consorci. Data final de l’exposició: 3 de març de 2017

Acord de l’assemblea general de 30 de novembre de 2016 sobre modificació de l’article 40″convocatoria de l’Assemblea General”, amb la finalitat de reduir el termini de convocatòria de deu a cinc dies hàbils així com la rectificació d’altres errors materials.

Enllaç al Boletin Ofcial de la província de València