• va
  • es
Forestals2019-04-15T11:31:28+00:00

La defensa contra incendis forestals a la Comunitat Valenciana és competència de la Comunitat Autònoma, a través de la Generalitat Valenciana. En la Generalitat l’organisme competent en Protecció Civil a través de la pròpia Presidència, és l’Agència de Seguretat i Resposta a les Emergències.

La responsabilitat del Consorci Provincial de Bombers de València en les tasques d’extinció d’incendis forestals ve regulada pel que establix el Pla Especial enfront del Risc d’Incendis Forestals a la Comunitat Valenciana i allò que s’ha acordat en els convenis de col·laboració para L’Encàrrec de Gestió dels Mitjans Forestals, establits de manera anual entre la Direcció General per a l’Agència de Seguretat i Resposta a les Emergències i el Consorci.

A través d’estos convenis el Consorci assumix la direcció i gestió operativa i funcional dels mitjans que contracta la Conselleria per a la lluita contra els incendis forestals de la Província de València. La firma i renovació dels dits Convenis es produïx de forma ininterrompuda des de l’any 1997 fins a l’actualitat.

En l’actualitat es manté la renovació del dit Conveni, basant-se en el qual es va realitzar la contractació de 3 Tècnics Forestals, 10 Coordinadors Forestals i 1 Coordinador Forestal Auxiliar.

RESOLUCIÓ de 4 de desembre de 2018, del director general de Relacions amb Els Corts, per la qual es publica el Conveni entre l’Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències i el Consorci per al Servici de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament de la província de València, per a l’encàrrec de gestió dels mitjans del Servici de Bombers Forestals a la província de València, en l’exercici 2018.

(D.O.G.V. núm. 8.444 de 14.12.2018)

El Consorci Provincial de Bombers de València, continuant en la línia marcada per la comanda, gestiona, organitza i dirigix els treballs d’extinció d’incendis forestals en la seua demarcació geogràfica amb la participació conjunta dels seus recursos propis (plantilla de la UNITAT FORESTAL), a més del suport de la resta de Parcs del S.P.E.I.S. València, dels recursos posats a la seua disposició per l’Agència de Seguretat i Resposta a les Emergències (Mitjans Aeris i Terrestres), i la col·laboració de 56 brigades amb quasi 600 efectius, en l’exercici 2018, repartits en 112 agrupaments, corresponents a les Brigades de Prevenció Forestal de l’Àrea de Gestió Forestal i Medi Rural de la Diputació de València, gestionades per l’empresa publica DIVALTERRA.

Per part de la Generalitat Valenciana, l’Agència de Seguretat i Resposta a les Emergències té la responsabilitat de la planificació davant dels distints riscos i la coordinació dels recursos existents a través dels Centres de Coordinació d’Emergències i de la plataforma tecnològica de l’1-1-2, telèfon d’Emergències de la Comunitat Valenciana.