• va
  • es
//Qué fan els Bombers?
Qué fan els Bombers?2018-10-20T18:11:46+00:00

En els seus vint-i-cinc anys de trajectòria, el Consorci s’ha consolidat com un dels serveis d’emergències més importants d’Espanya, amb una cobertura territorial de 10.671,48 quilòmetres quadrats, 5.819 quilòmetres quadrats de massa forestal, més de 3.000 quilòmetres de carreteres, 1.700.829 vehicles i prop de 184.483 empreses comptabilitzades en la província de València.

Els 265 pobles i ciutats de la província sumen, sense comptar la capital, una població de 1.761.154 habitants (INE maig 2010), que pràcticament es dupliquen a l’arribar l’època estival.

Els més de 100 bombers que romanen de guàrdia en qualsevol moment en la província són capaços d’atendre el 81’14 per cent dels riscos que presenten les activitats per Incendis, Salvaments i Prevencions per Assistència Tècnica, en menys de 10 minuts. S’atén el 98,03 per cent si el temps de resposta ho fixem fins als 20 minuts.

Amb una mitjana pròxima als 14.000 serveis anuals, les situacions en què són requerits els bombers augmenten progressivament any darrere any. Encara que els incendis urbans, industrials i forestals continuen sent la seua activitat principal, l’increment dels rescats d’automobilistes atrapats en accidents de tràfic ha fet augmentar els servicis de salvament fins un 25 per cent del total, tenint en compte les dades obtingudes de 2009 i de 2010. Les assistències preventives, especialment amb motiu de les falles (aproximadament sobre 500 servicis), i altres festes amb utilització de foc i pólvora (addicionalment 1.200 servicis més) , suposen també una important càrrega de gestió i planificació per a l’atenció de les dites Prevencions per part del Consorci.

A més, i al marge dels serveis d’emergències i preventius, els bombers provincials mantenen una estreta relació d’assessorament i formació sobre seguretat amb entitats públiques i privades i reben cada any a més de 7.000 xiquets en més de 140 visites de col.legis de tota la província als parcs del Consorci.