• va
  • es
/Protocols d’actuació
Protocols d’actuació2019-10-31T09:32:29+00:00
Nombre Fecha
Protocol de Mobilització
1994/2009
Pla d’Actuació Conjunta en Accidents de Trànsit
  • Agrupació Provincial de la Guàrdia Civil de Trànsit de València
  • Consorci de Bombers de València 
  • Servei d’Emergències Sanitàries
06/05/2019
Procediment d’actuació conjunta i col·laboració entre el Servei d’Emergències Sanitàries (SES) de la Conselleria de Sanitat i el Consorci Provincial de Bombers de València (BCV), per a la millora de la coordinació operativa en emergències.
28/09/2016
Guia de Método Niveles de Protección   2018
2018
Procediment d’incendi en interiors i assimilables
2018
Procediment de seguretat vertical
2013
Procediment d’actuació en accidents de trànsit
2011
Procediment d’himenòpters
2012
DTF.- 13 Organización y Gestión de Incendios Forestales (2017)
2017
Norma sobre Vestuario para Estancia en Parque e Intervenciones en Servicios (2015)
2015
Procedimiento de actuación conjunta Bomberos Valencia-Bomberos CPBV
2011/2015
Procedimiento de Actuación conjunta entre Bomberos y Policías ante Incendios de Vivienda o Edificios. (2014)
2014
Normes pendents d’aprovació definitiva