• va
  • es
Contractació2020-01-08T09:43:46+00:00

 

 

La composició de la Mesa de Contractació i les actes de les seues reunions poden ser consultades en la pestanya “documents” del nostre perfil en la Plataforma de Contractes del Sector Públic (Enllaç a la plataforma)