• va
  • es
Contractació2019-05-16T13:53:36+00:00

 

 

La composició de la Mesa de Contractació i les actes de les seues reunions poden ser consultades en la pestanya “documents” del nostre perfil en la Plataforma de Contractes del Sector Públic (Enllaç a la plataforma)