• va
  • es
//Informe de actuación
Informe de actuación2018-10-22T07:32:14+00:00

Si necessita un informe d’actuació en un sinistre en el qual s’ha vist involucrat, pot sol·licitar-lo al Consorci Provincial de Bombers de València mitjançant per escrit.

L’ordenança Fiscal fixa la taxa per a l’emissió d’aquest informe en 74,95€, que hauran de ser ingressats en qualsevol dels comptes que figuren i el rebut dels quals haurà d’adjuntar juntament amb la resta de la documentació que s’especifica en el formulari.

Comptes bancaris on pot Vosté realitzar l’ingrés de la Taxa:

  • 0049-1827-82-2110389395 (Banc de Santander-Central Hispà);
  • 2090-0340-21-0200035408 (SabadellCAM);
  • 2100-4337-83-0200044675 Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona “La Caixa”.

Descàrrega el Formulari per a
sol·licitar l’informe d’actuació.

Descargar