• va
  • es
//Sol·licitud d’Assistència Tècnica
Sol·licitud d’Assistència Tècnica2018-10-10T13:48:15+00:00

Dades de la sol·licitut

Assumpte de la Consulta

Consideracions importants
Este formulari de consulta, suggeriment, agraïment o queixa no tenen en cap cas la qualificació de denúncia o recurs administratiu, ni paralitza els terminis que estableix la legislació vigent per a l'exercici de qualsevol recurs, acció o dret que puga existir. Serà tractat individualment, preservant la confidencialitat de les seues dades, amb l'objectiu de millorar la qualitat del servei.

De conformitat amb el que establix l'art. 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem de que les dades personals facilitats s'incorporaran en el fitxer CONTACTES, de titularitat del Consorci per al Servici de Prevenció i Extinció d'Incendis i Salvament de la Província de València (Consorci Provincial de Bombers de València) . La finalitat del seu tractament és gestionar les diferents relacions externes del Consorci i registrar els contactes amb persones alienes al mateix.
Pot exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició per mitjà de comunicació escrita dirigida al Servici de Recursos Humans del Consorci, ubicat en Camí de Moncada no24; 46009 València, Espanya, indicant en la seua sol·licitud la referència "LOPD"


En cas que isquera l'avís que falten camps per emplenar, per favor, recarge la pàgina perquè el captcha torne a habilitar-se.