• va
  • es
//Personal Interí Bomber Conductor
Personal Interí Bomber Conductor2020-01-14T12:51:47+00:00

PERSONAL INTERI BOMBER CONDUCTOR

Trámite Data Document(s)
14/01/2020 Finalitzats els processos selectius de promoció interna, concursos de trasllats i vistes les necessitats operatives i organitzatives de reestructuració del personal interí en els diferents parcs, es fa necessari comunicar l’ordre de preferència de destinació. Instància ordre preferència