• va
  • es
/Sol·licitud de Col·legis i Instituts
Sol·licitud de Col·legis i Instituts 2018-09-14T14:15:20+00:00

Dades de la sol·licitut

Curs acadèmic (requerit)

Nom del col·legi (requerit)

Direcció del centre (requerit)

Població del col·legi (requerit)

Nom i cognoms del responsable (requerit)

Telèfon fixe del responsable (requerit)

Mòbil del responsable (requerit)

Email del responsable (requerit)

Nombre alumnes infantil (requerit)

Nombre alumnes primaria (requerit)

Nombre d'acompanyants (requerit)

Parc (requerit)

Data de visita

Observacions

De conformitat amb el que establix l'art. 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem de que les dades personals facilitats s'incorporaran en el fitxer CONTACTES, de titularitat del Consorci per al Servici de Prevenció i Extinció d'Incendis i Salvament de la Província de València (Consorci Provincial de Bombers de València) . La finalitat del seu tractament és gestionar les diferents relacions externes del Consorci i registrar els contactes amb persones alienes al mateix.
Pot exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició per mitjà de comunicació escrita dirigida al Servici de Recursos Humans del Consorci, ubicat en Camí de Moncada no24; 46009 València, Espanya, indicant en la seua sol·licitud la referència "LOPD"
Para cualquier información de la visita, puede contactar con la Sección de Prevención, teléfono 963469835.