• va
  • es
//Sol·licitud Prevenció de Falles
Sol·licitud Prevenció de Falles2019-01-30T07:59:41+00:00

Dades de la sol·licitut de Prevenció

Data de la Prevenció

Ajuntament Sol·licitant (requerit)

Nom de Contacte de l'Ajuntament Sol·licitant (requerit)

Telèfon de Contacte de l'Ajuntament Sol·licitant (requerit)

Email de Contacte de l'Ajuntament Sol·licitant (requerit)

Policia Local / Junta Local Fallera (requerit)

Responsable Policia Local / Protecció Civil (requerit)

Telèfon Responsable Policia Local / Protecció Civil (requerit)

Email Responsable Policia Local / Protecció Civil (requerit)

Responsable Junta Local Fallera (requerit)

Telèfon Responsable Junta Local Fallera (requerit)

Email Responsable Junta Local Fallera (requerit)

CIF de la Falla (requerit)

Nom de la falla (requerit)

Direcció de la falla (requerit)

Email de la Falla (requerit)

Característiques entorn proper

Col·locació de proteccions en façanes (toldos, etc.)

Observacions

Codi de verificació

Introduisca el codi de verificació, previament proporcionat, para omplir les dades de la sol·licitut. Si no disposa d'un codi de verificació pot posar-se en contacte amb nosaltres cridrant al 963 46 98 00 ó enviant un email a info@bombersdv.es

INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES (RGPD UE 2016/679 de 27 d'abril de 2016)

Responsable Consorci Per al SPEIS de València
Finalitat Gestionar i documentar les actuacions del cos de bombers.
Legitimació Missió realitzada en interès públic/exercici de poders públics conferits al Consorci
Destinataris Les dades facilitades no se cediran ni es transferiran sense el seu consentiment o una previsió legal.
Drets Accedir, rectificar i suprimir les dades així com uns altres segons es detalla en la informació addicional.
Més informació https://www.bombersdv.es/informacio-tractament-dades-prevencio/