• va
  • es
//Sol·licitud Prevenció de Falles
Sol·licitud Prevenció de Falles2019-01-30T07:59:41+00:00

Dades de la sol·licitut de Prevenció

Data de la Prevenció

Ajuntament Sol·licitant (requerit)

Nom de Contacte de l'Ajuntament Sol·licitant (requerit)

Telèfon de Contacte de l'Ajuntament Sol·licitant (requerit)

Email de Contacte de l'Ajuntament Sol·licitant (requerit)

Policia Local / Junta Local Fallera (requerit)

Responsable Policia Local / Protecció Civil (requerit)

Telèfon Responsable Policia Local / Protecció Civil (requerit)

Email Responsable Policia Local / Protecció Civil (requerit)

Responsable Junta Local Fallera (requerit)

Telèfon Responsable Junta Local Fallera (requerit)

Email Responsable Junta Local Fallera (requerit)

CIF de la Falla (requerit)

Nom de la falla (requerit)

Direcció de la falla (requerit)

Email de la Falla (requerit)

Característiques entorn proper

Col·locació de proteccions en façanes (toldos, etc.)

Observacions

Codi de verificació

Introduisca el codi de verificació, previament proporcionat, para omplir les dades de la sol·licitut. Si no disposa d'un codi de verificació pot posar-se en contacte amb nosaltres cridrant al 963 46 98 00 ó enviant un email a info@bombersdv.es

De conformitat amb el que establix l'art. 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem de que les dades personals facilitats s'incorporaran en el fitxer CONTACTES, de titularitat del Consorci per al Servici de Prevenció i Extinció d'Incendis i Salvament de la Província de València (Consorci Provincial de Bombers de València) . La finalitat del seu tractament és gestionar les diferents relacions externes del Consorci i registrar els contactes amb persones alienes al mateix.
Pot exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició per mitjà de comunicació escrita dirigida al Servici de Recursos Humans del Consorci, ubicat en Camí de Moncada no24; 46009 València, Espanya, indicant en la seua sol·licitud la referència "LOPD"