• va
  • es
//La Direcció del CPBV vol manifestar el suport incondicional als components de la seua Unitat Forestal

La Direcció del CPBV vol manifestar el suport incondicional als components de la seua Unitat Forestal

A través la Unitat Forestal del Consorci de Bombers de València, es du a terme l’encomana forestal feta a aquest Consorci per la Generalitat Valenciana. L’encomana consisteix, bàsicament, en l’encàrrec de la gestió de les tasques encomanades a TRAGSA i als bombers forestals tant en la seua activitat diària com en emergències, així com mantenir operativa la flota de vehicles que la Generalitat destinada a incendis forestals.

L’actual situació de reivindicació del col·lectiu de bombers forestals, amb una vaga general que s’inicià el passat dia 17 de setembre, va determinar l’establiment de serveis mínims per part de l’administració autonòmica.

En el transcurs d’aquesta vaga, treballadors de TRAGSA han abocat acusacions i amenaces vetlades sobre el col·lectiu de tècnics i coordinadors de la nostra unitat forestal, així com actes que limiten les nostres capacitats a l’hora de complir amb l’encàrrec fet mitjançant l’encomana, assegurant els mínims establerts per l’Administració.

Aquestes acusacions, a més de falses, són totalment injustes i constitueixen una calúmnia davant del col·lectiu que composa la nostra unitat forestal, als quals citen amb noms i cognoms.

Per tot açò volem traslladar-vos, en primer lloc, el nostre reconeixement i assegurar-vos que, en tot moment, vetlarem per la defensa del vostre treball en l’execució de les tasques que teniu encomanades, posant a la vostra disposició tots els recursos dels que disposem al CPBV, per a la defensa de la vostra dignitat tant a nivell personal com a professional.

Josep Bort

2018-12-05T13:36:37+00:0025/09/2018|