• va
  • es
/, Notícies recents/Obert el termini de presentació d’ofertes per al subministrament i adequació de les instal·lacions de recàrrega d’aire respirable en 19 parcs de bombers del Consorci i una instal·lació remolcable.

Obert el termini de presentació d’ofertes per al subministrament i adequació de les instal·lacions de recàrrega d’aire respirable en 19 parcs de bombers del Consorci i una instal·lació remolcable.

El preu de licitació ascendeix a 599.364,93 € IVA inclòs.

La major part dels compressors del Consorci tenen una antiguitat superior als 20 anys el que unit a l’abundant normativa que s’ha elaborat al nostre país i la UE, exigeix que es duga a terme aquesta contractació per a l’adequació d’instal·lacions i compressors.

El contracte s’ha dividit en diferents lots encara que la finalitat siga en tots ells la instal·lació dels equips necessaris per a realitzar la recàrrega de les botelles d’aire respirable. La quasi totalitat es realitzen en una instal·lació fixa als parcs de bombers, amb l’excepció que en un parc no requerirà d’una unitat de seguretat que sí que es precisa en els restants parcs. Una instal·lació no serà fixa, ni es realitzarà en un parc, sinó sobre un remolc com a instal·lació mòbil que serà transportada per un vehicle.

S’adquiriran 20 compressors d’alta pressió (330 bar), 19 armaris de seguretat de recàrrega, i un remolc completament equipat (compressor, armari de recàrrega, botelleros i botelles d’aire respirable), que hauran de ser una vegada instal·lats i comprovat el seu funcionament, degudament legalitzats davant els Serveis Territorials d’Indústria, i inscrits en el registre corresponent.

També constitueix l’objecte d’aquest expedient el subministrament de 30 botelles d’aire i de 26 carros botelleros.

No tots els equips a subministrar seran del mateix model, sent 8 compressors d’aire respirable amb un cabal de 200 l/min., 11 unitats amb cabal de 140 l/min mínim, i una única unitat amb motor de combustió de cabal mínim de 320 l/min. a incloure en un remolc, tots ells per a recarregar botelles d’aire respirable autònomes a 300 bar.

L’altre equipament a subministrar en aquest contracte, són els armaris de seguretat de recàrrega, on el criteri d’elecció del model serà conforme al model de compressor, és a dir, seran els armaris de recàrrega per a una capacitat de 2 botelles amb els compressors de 200 a 320 l/min. Els armaris amb capacitat de 3 botelles aniran amb compressors de cabal superior a 320 l/min., i els armaris amb capacitat per a 1 botella aniran amb els compressors de capacitat menor de 190 l/min.

Existeix una excepció referent a l’aparellament dels models de compressor i armari indicat en el paràgraf anterior, i està és per al parc de Paterna que no requereix armari de recàrrega sinó una rampa de càrrega paret. Mentre l’altra excepció sobre aquest tema a la ubicació dels compressors i armaris, és que existirà un conjunt d’equipament format per compressor, armari i ampoller equipat amb botelles d’aire respirable, que s’instal·larà en un remolc nou a adquirir i carrossar degudament.

I finalment, el complement que forma part d’aquest expedient, són 26 carros porta botelles, que serviran per al transport per carretera de les botelles amb els vehicles mixtos preparats dels quals disposa el Consorci i per l’interior del Parc de Torrent on es realitza la gestió del manteniment de totes les botelles existents.

Per a mes informació aquest és l’enllaç a la Plataforma de Contractes del Sector Públic: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=Z59FqKukEsumq21uxhbaVQ%3D%3D

 

2020-03-03T12:48:58+00:0003/03/2020|