• va
  • es
//Formulari Prevenció Fogueres
Formulari Prevenció Fogueres2019-05-29T13:07:00+00:00

Dades de la sol·licitut de Prevenció

Data de la Prevenció

Hora de la Prevenció (formato 24h)

Direcció de la foguera (requerit)

Ajuntament Sol·licitant (requerit)

Nom de Contacte de l'Ajuntament Sol·licitant (requerit)

Telèfon de Contacte de l'Ajuntament Sol·licitant (requerit)

Email de Contacte de l'Ajuntament Sol·licitant (requerit)

Responsable Policia Local / Protecció Civil (requerit)

Telèfon Responsable Policia Local / Protecció Civil (requerit)

Email Responsable Policia Local / Protecció Civil (requerit)

CIF del Ajuntament (requerit)

Característiques entorn proper

Col·locació de proteccions en façanes (toldos, etc.)

Observacions

INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES (RGPD UE 2016/679 de 27 d'abril de 2016)

Responsable Consorci Per al SPEIS de València
Finalitat Gestionar i documentar les actuacions del cos de bombers.
Legitimació Missió realitzada en interès públic/exercici de poders públics conferits al Consorci
Destinataris Les dades facilitades no se cediran ni es transferiran sense el seu consentiment o una previsió legal.
Drets Accedir, rectificar i suprimir les dades així com uns altres segons es detalla en la informació addicional.
Més informació https://www.bombersdv.es/informacio-tractament-dades-prevencio/