• va
  • es
///El Consorci posa en marxa la Seu Electrònica que permet als ciutadans realitzar diversos tràmits en qualsevol moment, amb total seguretat i sense desplaçar-se

El Consorci posa en marxa la Seu Electrònica que permet als ciutadans realitzar diversos tràmits en qualsevol moment, amb total seguretat i sense desplaçar-se

El Consorci Provincial de Bombers de València ha posat en marxa la seua Seu Electrònica, un espai web que permet a ciutadans, empreses i a altres administracions realitzar diferents tràmits les 24 hores del dia, amb total seguretat i sense necessitat de desplaçar-se.

Amb la posada en marxa de la seu electrònica el Consorci el passat 10 d’abril compleix amb la legislació vigent en matèria d’Administració Electrònica (Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú, Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic i altra legislació connexa) i amb l’objectiu de garantir el dret dels interessats a relacionar-se telemàticament amb les Administracions Públiques.

Aquesta primera fase ha arrancat amb la posada en marxa d’un tràmit genèric a través d’una instància general i es completa amb la implementació d’una nova aplicació de Registre Electrònic, que garanteix la digitalització dels documents presentats presencialment davant el registre del Consorci, retornant-se els originals a l’interessat. Amb això, s’assegura el compliment del dret de les persones físiques a triar en tot moment si desitgen comunicar-se amb el Consorci per a l’exercici dels seus drets i obligacions a través de mitjans electrònics o de manera presencial.

Des de la Seu Electrònica de la web del Consorci (https://sede.bombersdv.es/) es pot accedir al tauló electrònic (on es publiquen, amb transparència i seguretat jurídica, les resolucions i actes administratius dels òrgans del Consorci, substituint al tradicional tauló físic), a la carpeta ciutadana (que dóna accés a tràmits, notificacions i còpies electròniques de documents del ciutadà), al perfil del contractant (Informació sobre l’activitat contractual del Consorci) i bústia de queixes i suggeriments. En aquesta línia, s’anirà ampliant gradualment el catàleg de tràmits, que recollirà tots els procediments de manera electrònica.

En aquesta primera etapa també s’ha posat en funcionament un Gestor d’Expedients, com a eina per a la tramitació electrònica i automàtica d’aquests.

Amb la implantació de totes aquestes mesures de transformació digital relacionades amb l’Administració Electrònica, el Consorci persegueix millorar la qualitat dels serveis prestats, impulsar una administració electrònica de qualitat, establir un sistema multicanal d’atenció a ciutadans i empreses, ampliar l’horari d’interacció permetent consultar tràmits en horari 24×7 i disminuir el temps mitjà de tramitació dels expedients.

Amb l’impuls de l’Administració Electrònica també s’aconseguirà adaptar els procediments i actuacions administratives a les lleis 39 i 40, reordenar processos i procediments, simplificant tràmits i reduint burocràcia, millorar la satisfacció de ciutadans i empleats, la comunicació interna entre els diferents serveis i centres de treball del Consorci i l’ús dels recursos públics, disminuint costos associats a la tramitació de procediments.

 

 

2019-05-01T22:08:07+00:0030/04/2019|