• va
  • es
//Borsa de Treball Temporal de Tècnic Especialista en Informàtica

Borsa de Treball Temporal de Tècnic Especialista en Informàtica

El Consorci aprova la creació d’una Borsa de Treball Temporal de Tècnic Especialista en Informàtica.

Els qui, reunint els requisits exigits, desitgen prendre part en el procés selectiu hauran de presentar la corresponent sol·licitud, ajustada al model oficial, dins del termini de VINT dies naturals que van començar a comptar l’endemà de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de València número 184, del dia 22/09/17.

Per a més informació, bases i model d’instància, pot consultar-se aquest enllaç de la nostra pàgina web.

2017-09-25T13:30:31+00:00 25/09/2017|