• va
  • es
/Borsa de treball temporal d’Ajudants de Gestió del Consorci

Borsa de treball temporal d’Ajudants de Gestió del Consorci

En el Butlletí Oficial de la província de València número 97, del 23 de maig de 2017, apareixen publicades les bases específiques per a la selecció de personal mitjançant proves selectives, per a la seua inclusió en una Borsa de Treball, per a nomenament com a funcionaris/es interins/es en llocs de treball amb la categoria professional d’Ajudants de Gestió del Consorci Provincial de Bombers de València, enquadrats en l’Escala d’Administració General, Subescala Administrativa, Grup C, Subgrup C2, per a cobrir les necessitats de personal que es produïsquen.

Les tasques administratives pròpies dels Ajudants de Gestió són normalment les de tràmit i col·laboració, sense perjudici de les específiques definides en el catàleg de llocs de treball.

Pot consultar-se tota la informació en aquest enllaç a la nostra pàgina web.

 

2017-05-23T09:52:48+00:00 23/05/2017|