• va
 • es
//Iniciat el procés per a la renovació del vestuari d’intervenció

Iniciat el procés per a la renovació del vestuari d’intervenció

Entre els criteris a valorar s’inclouran els procediments de revisió, manteniment, llavat i descontaminació, tant davant agents biològics com a químics i uns altres.

El Consorci Provincial de Bombers de València té en projecte per a l’any 2018 la renovació del vestuari d’intervenció en incendis del seu personal operatiu. L’objectiu és plantejar un procediment obert públic a l’inici de l’any, una vegada que el Pressupost de l’exercici estiga aprovat. Donada la importància estratègica d’aquest projecte, la nostra Comissió Tècnica de Vestuari ha iniciat els treballs per a l’elaboració del plec de condicions tècniques, organitzant-los en tres línies diferents:

 • Sistema de Logística: Neteja, descontaminació, manteniment i reparacions.
 • Característiques tècniques i prestacions dels equips.
 • Proves i criteris de valoració d’ofertes.

En el procés de selecció de proveïdors, juntament amb les característiques tècniques de les ofertes, es pretén donar importància a la valoració de l’anomenat “sistema de logística” que inclourà els següents aspectes:

 • Procediment de Revisió i Manteniment que aplicaran en les operacions de manteniment preventiu semestral i en les de manteniment extraordinari (correctiu), incloent el Procediment de Llavat.
 • Procediments de Descontaminació davant Agents Biològics:
  • Sang i fluids orgànics
  • Matèria orgànica
 • Procediments de Descontaminació davant Agents Químics:
  • Plàstic fos.
  • Hidrocarburs, incloent hidrocarburs aromàtics policíclics.
  • Corrosius.
  • Fibres d’amiant.
 • Altres procediments de descontaminació pertinents segons el parer dels licitadors.

De la mateixa forma, es pretén valorar el sistema d’informació sobre el manteniment dels equips que van a utilitzar per a garantir el control de l’historial de cadascun, incloent la manera d’accés en temps real a la informació per part del Consorci Provincial de Bombers.

A tal fi en les ofertes tècniques hauran de presentar-se els procediments proposats sobre aquest tema pels licitadors

 

2017-10-26T14:08:33+00:00 26/10/2017|