• va
  • es
//Publicada l’aprovació definitiva del Pressupost del Consorci per a 2018.

Publicada l’aprovació definitiva del Pressupost del Consorci per a 2018.

Ascendeix a 53.0005.307,27 euros i va ser aprovat inicialment per l’Assemblea General del Consorci Provincial de Bombers de València el passat 18 de desembre. Aquesta xifra suposa un 1,92% més que el 2017, tot i que l’aportació dels municipis consorciats s’ha mantingut en la mateixa quantitat.

“Amb aquest pressupost es pretén continuar amb la línia iniciada en els dos exercicis anteriors impulsant la despesa en inversió per a garantir la qualitat del servei públic de prevenció, extinció d’incendis i de salvament que tenim encomanat”, ha afirmat el president del Consorci, Josep Bort.

Així, el apartat d’inversions ascendeix a 4,26 milions d’euros. Aquesta quantitat inclou una despesa de 2,8 milions en l’adquisició i renovació de vehicles amb més de 10 anys en servei. En concret, 5 noves Bombes Urbanes Pesades (BUP), 13 vehicles de personal i càrrega (UPC) i 4 furgonetes per a serveis generals en parcs i oficines centrals.

Dins d’aquest capítol augmenta la despesa en maquinària per a les intervencions. Es van a renovar els equips d’excarceració, “eines imprescindibles per a les tasques de salvaments de persones atrapades en vehicles o afonaments”, ha assenyalat Bort. A més, s’ha consignat crèdit per a la renovació dels compressors d’aire, que tenen una antiguitat de 30 anys.

Respecte a les despeses, durant 2017 s’ha realitzat un esforç per a millorar les instal·lacions i dependències dels parcs i en l’adquisició d’equipament. En el pressupost del 2018 es va a continuar en la mateixa línia apostant per la millora en les infraestructures i equipament del personal operatiu.

En l’any 2018 començarà l’execució del ‘Projecte de Mesures Preventives derivades d’Avaluacions de Risc en Vehicles i Equipament Operatiu’ amb l’objectiu de millorar les condicions de seguretat dels vehicles i que inclou millores en la seguretat en cabina i en els sistemes de retenció i subjecció d’elements.

També destaquen les despeses de vestuari, que ascendeixen a 510.000 euros, una quantitat amb la qual es garanteix la reposició de peces d’entrega periodificada, renovació d’altres per obsolescència, etc.

Dins de les despeses de personal, també cal destacar els 276.000 euros del pressupost del 2018 corresponents a formació interna/externa. Aquest pla de formació contempla la implantació de programes de prevenció de riscos laborals, formació relacionada amb actuacions en sinistres en l’edificació, salvament i enderrocs i un altre  d’actuacions en matèries perilloses.

El BOP de València del 8 de febrer (PDF) publica la seua aprovació definitiva en unió de la resta de documents aprovats en la mateixa sessió de l’Assemblea General. El pressupost pot ser consultat íntegrament en el nostre portal de transparènciapublica la seua aprovació definitiva en unió de la resta de documents aprovats en la mateixa sessió de l’Assemblea General. (ENLLAÇ)

2019-02-08T11:26:22+00:0008/02/2018|